Ser till individens behov
Avenira Center är ett företag som erbjuder boenden till personer med särskilda behov och är idag en viktig samarbetspartner för olika kommuner.
–Vi försöker utöver att ordna själva boendet även stödja den utvecklingspotential som finns hos varje person vi arbetar med, säger Eila Nilsson-Karlberg, klinisk chef samt regionchef på Avenira Center.
Det som gjort företaget så framgångsrikt och intressant för personer som behöver särskilt stöd är den pedagogiska behandlingsform PBS (Positive Behaviour Support).
– Vi är väldigt stolta över vår pedagogiska metod. Vi var först i Sverige med att använda den och nu har den även börjat anammas av andra inrättningar, säger Eila.
Metoden är beteendeinriktad likt KBT, men har vissa särskilda särdrag. Bland annat så förläggs fokus på att hela tiden jobba med uteslutande positiv feedback i form av uppmuntran, uppmärksamhet och beröm. Behandlingen sker också i små steg för att i slutändan infria ett övergripande mål, nämligen att göra klienterna mer självständiga och välmående i sin vardag.
– Det finns en tydlig värdegrund där individens egna behov ska vara vägledande. Så istället för att omgivningen bestämmer målen är det personen som bor hos oss som bestämmer riktningen, berättar Eila.

Målgrupper är personer som har någon form av neuropsykiatrisk problematik och stora utvecklingsbehov. Ofta kan det röra sig om en ganska komplicerad och sammansatt problematik som gör att man behöver intensivt stöd. Bland de boende finns flera med olika former av ADHD, Aspergers syndrom och olika spektrum av autism. Idag finns många människor som inte får önskvärd hjälp förrän i ett ganska sent skede. Det hoppas Avenira Center kunna ändra på.
– Vi arbetar för att erbjuda den här gruppen högre livskvalitet, fler möjligheter till att påverka sin egen situation och på sikt möjlighet till en större delaktighet i samhället , säger Eila.

Totalt arbetar omkring 100 personer i tolv olika enheter för att bistå de boende med olika former av hjälp i deras vardag. Varje enhet leds av ett ledningsteam som utgörs av en enhetschef, en platsansvarig och en metodvägledare. Under dessa arbetar sedan en grupp boendepedagoger som får kontinuerlig vidareutbildning inom pedagogiska behandlingsformer. Allt för att kunna erbjuda bästa tänkbara stöd till de boende.

Avenira Center

Bransch:
Vård

Telefon: 018 – 15 18 42
Fax: 018 – 14 42 30


Email:
karlberg@avenira.se

Hemsida:
www.avenira.se

Adress:
Avenira Center
Salagatan 18 A
75330 Uppsala

| 13 SENASTE FÖRETAGEN